Kehitysjohtaja

Finland

Job Ref: #146

Cleantech


Tehtävä

Hankekehitysjohtajana vastaat Tuulialfan tuulipuistohankkeiden läpiviemisestä aina hankkeiden myymiseen asti toimitusjohtajan kanssa. Vastuullesi kuuluu siis uusien energiapuistoalueiden kartoittaminen, sidosryhmäyhteistyö, kaavoitusten ja YVA-menettelyn ohjaaminen ja tarvittavien lupien hallinnointi.

Tuulialfalla saat vastuullesi useamman hankkeen, joiden kanssa pääset työskentelemään itsenäisesti, mutta tarvittaessa haastavissa tilanteissa olet osa tiivistä ja osaavaa kollegatiimiä. Tässä roolissa sinulla on mahdollisuus kasvattaa ja kehittää mm. tuulivoimaosaamistasi ja olla avainasemassa rakentamassa jo menestyneen yrityksen tulevaisuutta. Vastuullinen tehtävä ja menestyksekkäät hankkeet takaavat myös kilpailukykyisen kompensaation. Tehtävässä voit työskennellä mistä tahansa päin Suomea.

 

Tehtävän vastuut:

 • Tuulivoiman (uusiutuvan energian tai varastoinnin) hankekehitysprojektien läpivieminen itsenäisesti.
 • Uusien puistoalueiden kartoittaminen ja hankkiminen.  
 • Yhteistyö maanomistajien kanssa ja maanvuokrasopimusten neuvotteleminen.
 • Kaavoituksen ja YVA-prosessien ohjaaminen ja eteenpäin vieminen.
 • Erilaisten lupahakemusten tekeminen ja hallinnointi.
 • Hankeviestinnän hallinta ja kehittäminen
 • Laaja sidosryhmäyhteistyö eri ko. hankkeeseen osallistuvien tahojen kanssa.
 • Tuulialfan yritystoiminnan kehittämiseen osallistuminen.

 

Toivomme sinulta:

 • Aiempaa työkokemusta tuulivoiman hankekehityksestä.
 • Hyvät viestintä ja kommunikointitaidot.
 • Neuvottelu- ja esiintymistaitoa ja kykyä rakentaa ihmissuhteita.
 • Energinen, itseohjautuva ja toimeen tarttuva asenne ja ote työhön.
 • Kunnianhimoa ja halua edistää projekteja ja kehittää omaa osaamista.
 • Sujuva suomen ja englannin kielen taito.

Tuulialfa Oy toimii kehittääkseen kotimaisen uusiutuvan energian tuotantoa ja samalla pyrkien nostamaan maanomistajan maan arvoa. Yhtiö keskittyy mittaviin tuulivoima- ja aurinkosähköhankkeisiin sekä niihin liittyvään suunnitteluun ja kehitykseen.

Tuulialfan visio on pitkäaikainen ja luotettava hankekehittäjä, jonka hankkeet ovat sekä taloudellisesti kannattavia että ympäristöllisesti kestäviä ja valikoituneet luonnon ja paikallisuuden ehdoilla. Tuulialfa pyrkii myös edelläkävijäksi monimuotoisten ja keskenään integroitujen uusiutuvan energiantuotantohankkeiden hankekehitysyhtiönä, esimerkiksi akustot. 

Apply Now:Katri Rinta-Harri

Reach out to  Katri Rinta-Harri

Headhunter

+358 (0) 9 7515 4111

Katri@intelligentemployment.com

English | Finnish

Related Jobs:

Supply Chain / Production Control Manager

Legal Counsel

Senior Manager of Process and Quality Engineering