General Manager, Li-ion Battery Manufacturing

Finland

Job Ref: #385

Cleantech, IT

Cleantech


Purpose 

As the General Manager at Skeleton Technology in Finland, you will play a pivotal role in expanding our business footprint and operational capabilities in the region. This position presents a distinctive chance for the selected individual to represent Skeleton Technology and pioneer its business endeavours in Finland. 

Your responsibilities extend beyond overseeing the day-to-day functions of our electrode production plant in Varkaus. You will also be instrumental in establishing rapid prototyping and piloting lines tailored for our global manufacturing segment. Entrusted with the task of shaping and executing the strategy for the Finnish market, you will foster business development initiatives, cultivate relationships with crucial stakeholders in the battery value chain, and spearhead efforts to secure new business opportunities. 

While you have the flexibility to be based anywhere in Finland, it is anticipated that you visit the Varkaus site 2-3 times a week. Additionally, the role necessitates occasional travel to Estonia and Germany. 

 

Responsibilities 

Strategic Leadership in Battery Business: 

 • Spearhead the development and growth of the LFP (Lithium Iron Phosphate) based lithium-ion battery business in Finland, ensuring we are at the forefront of the industry. 

Operational Excellence in Production: 

 • Ensure that the production plant in Varkaus is well-equipped and maintained, fostering an environment that promotes efficiency and innovation.
  Oversee daily operations, ensuring they are executed seamlessly and in alignment with established plans.
  Strategic Planning & Product Roadmap: 

 • Collaborate with team members to formulate and implement a robust strategy for scaling up the LFP battery business.
  Work closely with cross-functional teams to design and execute a comprehensive LFP battery product roadmap that anticipates market demands and trends.
  Business Development & Sales Leadership: 

 • Drive business development initiatives to amplify LFP battery sales within the Finnish market, ensuring consistent growth and market penetration. 
 • Stakeholder Engagement & Relationship Management: 
 • Cultivate and fortify relationships with a diverse range of stakeholders, including local authorities, investors, industry partners, and associations, ensuring that the company remains plugged into key networks and insights. 

 

Financial Oversight:  

 • Assume full P&L responsibility for the Finnish entity, ensuring profitability while managing costs and maximizing revenue streams. 
  Factory Management & Organizational Duties: 

 • Oversee vital organizational functions within the Varkaus factory, including resource planning, budgeting, and fund allocation, ensuring that the facility operates at peak efficiency and within budgetary constraints.

 

Background & Requirements

 • A technical degree (e.g., in Chemistry, Engineering, or Production) and ideally a commercial/business degree (e.g., such an MBA).
 • A strong technical knowledge from within the Lithium-Ion batteries value chain and great networks in the sector. Ideally you will already have connections to potential clients and suppliers for LFP battery products.
 • A track record within sales, business development, and/or product management.
 • Experienced in building, developing, and managing organisations.
 • Experience in acquiring grants and working with investors.
 • Fluent Finnish and full proficiency in English language skills.
 • Readiness to travel and hands-on mentality.

 

Skills

 • Leadership & influencing
 • Decision-making
 • Strategic thinking
 • Creativity
 • Problem-solving
 • Adaptability
 • Communication
 • Negotiation
 • Emotional intelligence
 • Commercial & financial acumen
 • Growth mindset
    
   

General Manager, Litiumionakkujen tuotanto

Asiakkaamme
Skeleton Technologies, perustettu vuonna 2009, on CleanTech100-yritys ja on ultrakondensaattoreiden sekä grafeenipohjaisissa energianvarastointijärjestelmien markkinajohtaja Euroopassa. Yritys on kasvanut neljästä henkilöstä 350 henkilöön ja on kerännyt yli 200 miljoonan euron rahoituksen laajentaakseen tuotantoaan ja toteuttaakseen kunnianhimoiset suunnitelmansa korkean energian ultrakondensaattoreihin ja superakkuihin liittyen.

Skeleton on johtava sähköisessä liikenteessä, sähköverkoissa ja teollisissa sovelluksissa käytettyjen grafeeniin perustuvien superkondensaattorien ja akkujen energianvarastointilaitteiden valmistaja. Maailman edistyksellisimmän energian varastointitekniikan kehittäminen ja tuottaminen auttaa vähentämään CO2-päästöjä ja säästämään energiaa. Skeleton valmistaa ja toimittaa tuotteitaan eri alojen johtaville yrityksille kuten Škodalle, Hondalle, Vestasille, GE Healthcarelle, Danfossille ja Euroopan avaruusjärjestölle.

Skeleton Technologies on ostanut Varkauden akkutehtaan lisätäkseen tuotantokapasiteettiaan ja nopeuttaakseen tuotekehitysprosessiaan. Varkauden tehtaalla valmistetaan nykyisen tuotannon lisäksi prototyyppejä ja pilotoidaan teknologiaa muualla Euroopassa tapahtuvan tuotannon tueksi. Akkujen ja energianvarastointilaitteiden kysynnän kasvaessa yritys harkitsee myös uusien maiden ja uusien toimipisteiden avaamista lähitulevaisuudessa.

Tämä työpaikka tarjoaa yrittäjähenkiselle johtajalle mahdollisuuden työskennellä alan eturintamassa ja nopeuttaa teollisuuden, kuljetus-, verkko- ja autoteollisuuden nopeaa sähköistämistä.

Tehtävä
Skeleton Technologyn Suomen toimitusjohtajana työskentelet keskeisessä roolissa kasvattamassa ja kehittämässä yrityksen toimintaa. Tehtävä tarjoaa ainutlaatuisen tilaisuuden päästä vaikuttamaan Skeleton Technologyn toimintaan ja akkuteollisuuden kasvuun Suomessa ja Euroopassa.

Toimitusjohtajan vastuut ulottuvat myös Varkauden elektrodituotantolaitoksen päivittäisten toimintojen valvontaan. Autat yritystä luomaan nopeita prototyyppi- ja pilotointilinjoja, jotka on räätälöity sopiviksi Skeletonin globaaliin tuotantoon. Tehtävänäsi on Skeletonin Suomen toiminnan strategian luominen ja toteuttaminen, suhteiden kehittäminen akkujen arvoketjun keskeisiin sidosryhmiin, uusien liiketoimintamahdollisuuksien löytäminen ja takaaminen.

Voit joustavasti toimia missä tahansa päin Suomea, mutta työn sujuvuuden kannalta sinun odotetaan työskentelevän Varkauden tehtaalta 2–3 kertaa viikossa. Rooli edellyttää myös satunnaista matkustamista Viroon ja Saksaan.

Tehtäävän vastuut
Akkuliiketoiminnan strateginen johtaminen:

 • Johdat LFP-pohjaisen (Lithium Iron Phosphate) litiumioniakkuliiketoiminnan kehittämistä ja kasvattamista Suomessa varmistaen Skeletonin pysymisen alan johtorintamassa.

Operatiivisen toiminnan johtaminen:

 • Varmistat, että Varkauden tuotantolaitos pysyy huollettuna, ja laitoksella on tarvittavat työvälineet tehokkuutta ja innovaatioita edistävää ympäristöä varten.
 • Pidät huolen, että tuotantolaitoksen päivittäinen toiminta sujuu saumattomasti ja sovittujen suunnitelmien mukaisesti.
  Strategisen liiketoiminnan suunnitteleminen ja tuotesuunnittelu:

Teet yhteistyötä tiimin kanssa laatiaksesi ja toteuttaaksesi vankkumattoman strategian LFP-akkuliiketoiminnan laajentamiseksi.
Teet tiivistä yhteistyötä erilaisten sisäisen sidosryhmien kanssa markkinoiden trendejä ennakoivan tuotesuunnitelman laatimiseksi ja toteuttamiseksi.
Liiketoiminnan kehitys ja myynnin johtaminen:

Ohjaat liiketoiminnan kehittämistä varmistaaksesi LFP-akkujen myynnin ja Skeletonin markkinaosuuden jatkuvan ja tasaisen kasvun Suomen markkinoilla.
Sidosryhmien kanssa työskentely ja suhteiden edistäminen:

Kehität ja vahvista suhteita eri sidosryhmiin, kuten paikallisiin viranomaisiin, sijoittajiin, alan yhteistyökumppaneihin ja yhdistyksiin varmistaen, että Skeleton pysyy mukana alan jatkuvassa kehityksessä.
Taloudellinen vastuu:

Otat tulosvastuun Suomen liiketoiminnasta. Pidät huolen yrityksen kannattavuudesta ja kustannusten hallinnasta, ja varmistat tulovirtojen maksimoinnin.
Tuotannon, tehtaan ja organisaation johtaminen:

Valvot Varkauden tehtaan ja organisaation toimintaa, pidät huolen resurssisuunnittelusta, budjetoinnista ja varojen kohdentamisesta varmistaen, että laitos toimii tehokkaasti ja budjettien puitteissa.

Henkilö, jota etsimme

 • Tekninen tutkinto (esim. kemian, tekniikan tai tuotannon alalta), jonka lisäksi sinulta toivottavasti löytyy myös kaupallinen/liiketoiminnan tutkinto (esim. MBA).
 • Vahvaa teknistä osaamista litiumioniakkujen arvoketjusta ja alan verkostoista. Toivomme, että sinulla on jo suhteita mahdollisiin LFP-akkutuotteiden asiakkaisiin, tavarantoimittajiin ja yhteistyökumppaneihin.
 • Aiempaa kokemusta myynnistä, liiketoiminnan kehittämisestä ja/tai tuotehallinnasta.
 • Kokemusta organisaatioiden rakentamisesta, kehittämisestä ja johtamisesta.
 • Kokemusta apurahojen hankkimisesta ja yhteistyöstä sijoittajien kanssa.
 • Sujuva suomen kielen taito sekä erinomainen englannin kielen taito.
 • Matkustusvalmiutta ja valmiutta tarttua asioihin myös ruohonjuuritasolla.

 

Taitoja, joita henkilöltä toivomme

 • Erinomaiset johtamistaidot ja vaikuttamiskykyä
 • Päätöksentekokykyä
 • Strategista ajattelukykyä
 • Luovuutta
 • Hyvät ongelmanratkaisutaidot
 • Sopeutumiskykyä
 • Hyvät viestintätaidot
 • Erinomaiset neuvottelutaidot
 • Tunneälyä
 • Kaupallista sekä taloudellista ymmärrystä
 • Kykyä tunnistaa kasvumahdollisuuksia

Skeleton was established in 2009 and is a CleanTech100 company and a European market leader in ultracapacitors and graphene-based energy-storage systems. The company has grown from 4 people to 350 and has raised 200+ million EUR financing to scale up manufacturing and execute the ambitious technology road map from high energy ultracapacitors to Superbatteries. 

Skeleton is the global leader in graphene-based supercapacitor and battery energy storage for automotive, transportation, grid, and industrial applications. Developing and producing the best energy storage technology in the world is helping companies to reduce CO2 emissions and save energy. Skeleton is already successfully delivering products to leading customers such as Škoda, Honda, Vestas, GE Healthcare, Danfoss, and European Space Agency. 

Skeleton Technologies has acquired a battery manufacturing plant in Varkaus to ramp up the manufacturing capacity and accelerate their R&D process. In addition to the existing production, the plant in Varkaus will work with rapid prototyping and piloting to support their European manufacturing business. With the rising demand for their battery and energy storage products, the company is also looking into opening more countries and new sites soon.  

This is an opportunity for entrepreneurial leaders to be at the forefront and spearhead the rapid electrification in the transportation, grid, industry, and automotive sectors.

Apply Now:Katri Rinta-Harri

Reach out to  Katri Rinta-Harri

Senior Headhunter

+358 (0) 9 7515 4111

Katri@intelligentemployment.com

English | Finnish

Related Jobs:

Architect Network

Document Controller

Purchasing Buyer Manager